Våra tjänster

Vi erbjuder privatpersoner, företag & bostadsrättsföreningar en helhetslösning inom ventilation.

Nyinstallation av ventilationslösningar

Vi på Börjessons Sotning & Ventilation arbetar med installation av ny ventilation som är aktuellt vid nybyggen, ombyggnationer, renoveringar och som åtgärd vid radon. Vi börjar alltid med att gå igenom ert inomhusklimat, hur bostaden är byggd och hur ombyggnationerna påverkar inomhusmiljö.

Vi hjälper gärna till hela vägen med projektering, leverans, installation, injustering och även utvärdering och besiktning av hela ventilationslösningen. Vid nybyggnationer krävs ett helhetsgrepp för att utreda hur totalbehovet för ventilationen ser ut. Vid ombyggnationer behöver man utreda hur bostaden är byggd och vilka förändringar som skett sedan dess. Vi på Börjessons Sotning & Ventilation har mångårig erfarenhet av att utreda och föreslå förbättringar vid ombyggnationer eller lösningar för nyinstallation.

Be om offert

OVK Besiktningar

Vi på Börjessons sotning & ventilation genomför regelbundet Obligatoriska Ventilationskontroller “OVK besiktning” för våra kunder. OVK ska genomföras regelbundet för att garantera ett bra inomhusklimat och för att kontrollera att ventilationssystemen fungerar. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att den obligatoriska ventilationskontrollen är utförd och godkänd. Att ha ett fungerande ventilationssystem är ett måste för att försäkra sig om att fastigheten har god luftmiljö.

Vi på Börjessons sotning & ventilation har K-Riksbehörighet att utföra dessa tjänster, vilket innebär att vi kan hjälpa Er med alla olika besiktningar i hela Sverige. Vi kan också ge råd om hur du kan minska energiåtgången för ventilation utan att det försämrar din inomhusmiljö. På Boverkets hemsida kan ni läsa mer om vilket besiktningsintervall som gäller för just er fastighet.

Be om offert

Ventilationsrensning för både privatpresoner & BRF

Börjessons Sotning & Ventilation har bred kunskap och förståelse för ventilation och dess egenskaper. Bra ventilation ser till att ventilera bort förorenande ämnen och fukt och är en förutsättning för ett gott inomhusklimat.
Vi erbjuder en komplett genomgång av ert ventilationssystem genom bl. a alla typer av rengöring/rensning av ventilationssystem med roterande borstar, tryckluftsrensning samt högtrycksspolning.

Börjessons Sotning & Ventilation kan också hjälpa till med service och byte av fläktmotorer, filter, ventilationsaggregat m.m.
Ventilationssystemet underhålls sedan enkelt genom byte av filter samt rengöring av smutsiga ventilationsdon, men vid rengöring av hela ventilationssystemet krävs särskild kompetens och utrustning som vi på Börjessons Sotning & Ventilation gärna hjälper till med.

Att ditt ventilationssystem är korrekt injusterat är avgörande för funktionen och driften av den. Ring oss på Börjesson för att få hjälp med injustering av ditt ventilationssystem.

Be om offert

Rensning av skorsten (Endast BRF)

Med tiden uppstår det skador och slitage inne i skorstenen som gör rökkanaler otäta. En otät rökkanal blir inte bara underkänd av sotare och ger eldningsförbud, det kan också vara en farlig komponent för ert inomhusklimat. Att renovera er skorsten säkerställer att ni på ett säkert sätt kan nyttja er skorsten och ser till att gifter och rökgaser går ur skorstenen på ett säkert sätt. Dessutom gör en skorstensrenovering att er skorsten står emot en brand en längre tid.

Det är viktigt för er säkerhet att se till att er skorsten är i gott skick och står emot de påfrestningar den behöver göra. Vi på Börjessons sotning & Ventilation AB utför alla typer av skorstensrenovering och hjälper er som bor i området Norrort och Lidingö.

Be om offert

Eldstadsbesiktningar

En eldstad förhöjer mysfaktorn i ett hem, men det kan också vara en fara om inte skorstenen och rökkanalerna fungerar som de ska. Vi utför besiktning och provtryckning av rökkanaler och eldstäder efter nyinstallation, reparationer och säkerhetsbesiktning vid husköp.

Efter installationen gör vi en slutbesiktning för att kontrollera att både eldstaden, rökkanalen och skorstenen är godkända och fungerar som de ska. Boka en besiktning och täthetsprovning av er skorsten / rökkanal redan idag för att försäkra er om en säker eldning.

Be om offert