Vår historia

Börjessons historia

Börjessons sotning & Ventilation AB grundades för mycket länge sedan på två olika orter. I Täby-Vallentuna och Lidingö bedrevs två separata företag som sedan kom att slå sig samman under ett och samma tak, Börjessons sotning & ventilation AB.

Vi på Börjessons Sotning & Ventilation har vårt säte i Täby-Danderyd och välkomnar kunder från hela Norrort och Lidingö.

Under den tiden vi bedrivit vår verksamhet har samhället förändrats och så har även vi. Börjessons Sotning & Ventilation har gått från att sota skorsstenar i Täby- Vallentuna och Lidingö, till att bedriva en fullskalig verksamhet inom eldsstadsbesiktning, ventilation och OVK-besiktningar.

Våra kunder representerar hela samhället, allt från hamburgerrestaurangen MAX, Eldabutikerna, Bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi är mycket stolta över vårt arbete som vi ser som ett hantverk och våra medarbetare har bred erfarenhet och mycket stor kompetens.

Vi på Börjessons Sotning & Ventilation tror på öppenhet och transparens, därför välkomnar vi alla våra kunder att lämna och/eller läsa våra omdömen på Google My Business.

Välkommen till vännerna på Börjessons Sotning & Ventilation AB